Inovácia mobilomMobil máme poruke. Mobil je vstupom aj výstupom.
Mobilom môžete zapísať podnet na zlepšenie. Jedným krokom.
Nájdete na ňom aktuálny status vášho podnetu, či fázu nasadenia.
Mobilom môžete nasadiť inovačnú zmenu a overiť jej úspešnosť.Mobil má klávesnicu, mikrofón a vie fotiť,
ak treba vie aj skenovať QRkódy a pripájať sa na Bluetooth bacony
umiestnené v prevádzke, na strojoch, či na formulároch, kdekoľvek.
Spojte tak procesy, kvalitu, inováciu a know how zamestnancov.Použite teda mobil a inovujte: +421 903 556 725


Vyskúšajte Demo admin panel Vyskúšajte Demo rozhranie používateľa
obrazovky
 

© 2023 VIRTA s.r.o.